Lektioner I: Hukommelsen

- - - ”If you hold down one thing, you hold down the adjoining.”

- Saul Bellow


Jeg har forstået hvad det betyder for mig, at min hukommelse er af en særlig og eklektisk beskaffenhed, der bedst lader sig vække og ses sammenhængende, under stadig påvirkning af billeder, og ved ekstensivt tekstarbejde, især. Man kunne sige, at min skriveproces er min hukommelsesproces; processen hvorunder og hvormed jeg danner mig de afgørende sammenhænge; så at sige, at jeg skriver mig ind i mit eget liv, og derved bliver virkelig, fordi jeg gennem dette arbejde får identitet. Netop derfor, er det helt afgørende for mig, at jeg altid er skrivende, og at intet kommer i vejen for det: Skriftarbejdet er af største vigtighed for mig, for hukommelsen, og min måde at danne den på, er min identitets fundament. Er jeg periodisk foruden skriftarbejdet, bliver jeg gradvist utydelig for mig selv, et mysterium. Hvis jeg ikke skriver om hvad der er hændt, passeret, sanset og på anden vis erfaret i mit liv, i både partikulær og generel forstand, forsvinder jeg, sammen med alt det, der ikke huskes. Hvis jeg skriver om og med det hele, forbliver jeg intakt for min bevidsthed, og hvad jeg er i mine egne øjne, betinges ikke af en enkelt dags tilfældige tildragelser.- - -

Ingen kommentarer: