POLAR XLI

- - - 
Må huske dagene på jorden, 
stederne, landskaberne, fryden,
himlens viskositet, lyse dig: 

dine ellipsers skælvende kød, 
disse bølgende klitter, under 
natlampens kunstige sommersol. 

Et duftspor fra det grønne urhav 
når mine opvakte næsebor, 
sammen indhylles vi igen, i 

et langt øjeblik af sand tid, det 
bløde skvulp af nu; i en sfære 
af konkrete sfærer, er nattens 

svedige rigdom vor selvløsheds  
velfortjente løn; snart ligger vi  
glemte i nutid, under ny lov.  - - - Ingen kommentarer: