POLAR LIX

- - - I fremtiden, vil den højeste idé om luksus bestå i at købe sig fri for elektroniske medier. I fremtiden, vil langt færre vide hvad det vil sige, at føle vinden på huden. I fremtiden, vil alle uheld være lydløse. I fremtiden, samler vi stumperne af dig i en komprimeret fil, og sletter dig, hvis du ikke er underholdende. I fremtiden, bortfalder behovet for tænder, sammen med resten af din organiske cyklus. I fremtiden, vil kun de der ikke har noget reelt valg, være i faktisk kontakt med hinanden. I fremtiden, vil lyset altid være tændt. I fremtiden, læser du dette, og vil ikke tænke videre over det. I fremtiden, får alle der besidder en vilje, deres vilje. I fremtiden, bestemmer du, fordi der ikke længere vil være nogen eller noget at bestemme over. I fremtiden, knækker fortiden koden, og ruller alle begreber om udvikling tilbage, med dig i sit slæb. I fremtiden, vil alt der opfindes, findes. I fremtiden, vil alt betyde noget, og derfor intet. I fremtiden, vil alle stjerner være optalt, og vil da, én for én, tælle til dig, for derefter, én for én, at slukkes.    - - - 

Ingen kommentarer: