M*S*F

M an ser
a t de
s amme billeder
t ages i brug
o g misbruges
d agligt.
o rdfattigdommens tableauer i
n ærsynede rammer
t eleviseres cyklisk
i ndfører visuelt skærmens
s ygeliggørende
k rampetrækninger
e vindelig, evindelig.


S andheden til
a fhøring i
t rivielle studiers
a nimositet. skruppelløs
n ederdrægtighed normen
i nden aftensmaden.
s iver ordene om
k olde fantasiforladte fakta
e fterprægnant, inciterende.


F orskelle
j ævnes hårdhændet
e galitært. Bestemt af
r ene hjerters
n edtur begynder helvede
s nart forfra, kun
y ndeforladt
n aturstridig propaganda.
Send en kommentar